SAAM*

SAAM* is een feit.

Zie SAAM scholen.
Of in het kort in beeld & geluid Animatie.
Nieuwsgierig naar onze zevenentwintig vrolijke scholen > SAAM scholen.
Nieuwsgierig naar onze resultaten, kijk dan hier Resultaten SAAM*

juni 2019 > mooi nieuws! Het zit erop! Bestuursinspectie
   

SKBO samen met Stichting OOG onderweg naar SAAM per 1 januari 2018.
Zie  > Online Magazine > onderweg naar SAAM*

Zo kalenderjaar 2014 > De deksel erop > jaarverslag in één pagina: Factsheet 2014 SKBO

SKBO-Factsheet-MarapII-Jaarverslaginéénpagina-2014-150210

Voor Factsheets van onze scholen zie:
Factsheets Scholen SKBO Marap-II-2014

Prezi_SKBO-d

SKBO in 2013 > De Highlights > jaarverslag in een Prezi

Factsheet-SKBO-jaarverslag-140311  > jaarverslag in één pagina

Logo_SKBO Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss  www.skbo.nl

Kinderen hebben recht op goed onderwijs.
SKBO realiseert het best mogelijke onderwijs voor kinderen op dertien katholieke basisscholen in de gemeente Oss. Dat doen we Samen. Het Kind is daarbij uitgangspunt van ons handelen. Daarom zijn we steeds in Beweging met een open blik naar de Omgeving.

Als katholieke stichting biedt SKBO (heterogene) groepen ruimte om te leren. We vinden het essentieel dat leerlingen zich binnen een veilige omgeving als individu kunnen ontwikkelen. We tonen respect voor verschillen tussen mensen en de keuzes die ze maken, nemen hen serieus. De vertrouwensrelatie tussen onze medewerkers, kinderen en ouders is daarbij van groot belang.

In onze manier van werken en organiseren zijn principes van samenwerkend leren, verantwoordelijkheid en autonomie herkenbaar. We werken opbrengst- en handelingsgericht. De aansturing en begeleiding van onze medewerkers en leerlingen is erop gericht keuzes te maken en elk van hen optimale ontwikkelingskansen te bieden.

Daar waar we kinderen stimuleren en ondersteunen hun ambities te ontdekken en waar te maken zijn wij aan hen, aan hun ouders/verzorgers en aan elkaar verplicht onze ambities helder te maken en te verantwoorden.

SKBO werkt consistent aan een sterke onderwijsorganisatie, waarin de kwaliteit van het onderwijs binnen de zich onderscheidende scholen de hoogste prioriteit heeft. Daarom vormt het managen van het primaire proces ons uitgangspunt.

skbo20102011

skbo20112012

skbo20132013

image